วันที่ 28 ธันวาคม 2552

วันนี้มาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อช่วยเสริฟน้ำที่งานที่โรงเรียน เนื่องจากว่า วันนี้ที่โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้มีงานเปิดศูนย์วัตนธรรม และทางโรงเรียนได้มีการจัดแสดงละครของนักเรียนที่ไปแข่งระดับเขตที่จังหวัดสระบุรี มีแขกมาร่วมงานประมาณ 700 คนและตัวแทนนักเรียนแต่ละห้อง

วันที่ 27 ธันวาคม 2552

ตื่นเช้มมาซักผ้าและเขียนชื่อนักเรียนชั้น ม.1/2, 1/4, 1/9 ลงในแบบบันทึกเล่มสีฟ้า ตรวจคะแนนนักเรียนชั้น ม.1/1, 1/2, 1/4, 1/9 วิชาวิทยาศาสตร์ที่สอบกลางภาค
จัดเตรียมหาข้อมูลที่จะทำแผนเรื่อง บรยากาศ และพิมพ์บันทึกรายงานการประชุมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 1, 2

วันที่ 26 ธันวาคม 2552

วันนี้ตื่นสายเนื่องจากเมื่อคืนที่สำนักงานหอมีการจัดกินเลี้ยงนักศึกษาหอพักส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พอตื่นมาก็เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะนำมาลงที่ wabblog. ตอนสายก็ออกมาที่ร้านคอมเพื่อเข้าเน็ทลงเว็บบล็อก
ก่อนนอนบันทึกประจำวันลงในหนังสือบันทึกและลงใน wabblog

วันที่ 25 ธันวาคม 2552

วันนี้เป็นวันสอบที่สาม (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 )

วันที่ 24 ธันวาคม 2552

วันนี้เป็นวันสอบวันที่สอง การสอบราบรื่นไปด้วยดี และยังคงทำหน้าที่เหมือนเดิม

วันที่ 23 ธันวาคม 2552

วันนี้เป็นวันสอบของนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ โดยวันสอบกำหนดวันที่ 23-30 มกราคม 2552 คำสั่งให้เป็นกรรมการกลางที่อาคาร 3 ชั้น 3 มีหน้าที่คอยส่ง-รับเอกสารให้อาจารย์ผู้ที่คุมห้องสอบและเดินถือหนังสือส่ง-รับเอกสารการสอบด้วย

วันที่ 22 ธันวาคม 2552

เวลา 07:10-09:50 น. ยืนรับเด็กนักเรียนหน้าโรงเรียนและเช็กเด็กนักเรียนที่มาโรงเรียนสาย
คาบที่ 7-8 สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โดยให้นักเรียนทำการทดลองเรื่อง การนำความร้อน เด็กนักเรียนให้ความสนใจกับการทำการทดลองเป็นอย่างมาก ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรนักเรียนก็จะถาม ซึ่งถือเป็นการสนใจเรียนของนักเรียนอย่างหนึ่ง หลังจากทำการทดลองและสรุปผลเรียบร้อยให้นักเรียนทบทวนความรู้จากบทเรียนโดยตั้งคำถามบนกระดานและให้นักเรียนช่วยกันตอบ และให้ทำลงใส่สมุดของนักเรียนทุกคน

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันที่ 31 ธ.ค. 2552

-กลับบ้านที่นครปฐมไปบ้านยายเลี้ยงพระเพล

30 ธ.ค. 2552

-วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสอบมีนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มาสอบ

วันที่ 29 ธ.ค. 2552

-เวลา 07.15-09.00 ยืนรับเด็กหน้าโรงเรียน
-เป็นกรรมการกลางแจกข้อสอบและเก็บข้อสอบ
-นับจำนวนข้อสอบ
-มาร่วมงานวันปีใหม่ที่โรงเรียนคุรุราษฯพิมพ์เอกสารให้อาจารย์สกาว